02-160-1058 edu@ssru.ac.th
User Login
ปฏิทินกิจกรรม
คู่มือการใช้งาน
สถิติการเข้าชม
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
4
เดือนนี้
52
Last Month
80
ปีนี้
605
Last Year
1,925
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นข้าราชการครูสำหรับบัณฑิตสาขาสังคมศึกษา

16 มี.ค. 2559


16 มีนาคม 2559 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นข้าราชการครูสำหรับบัณฑิตสาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 5 ณ ห้องเรียนรวม 1135 อาคารคณะครุศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 5 ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการครู