02-160-1058 edu@ssru.ac.th
User Login
ปฏิทินกิจกรรม
คู่มือการใช้งาน
สถิติการเข้าชม
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
2
เดือนนี้
9
Last Month
112
ปีนี้
1,334
Last Year
1,643
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นข้าราชการครูสำหรับบัณฑิตสาขาสังคมศึกษา

16 มี.ค. 2559


16 มีนาคม 2559 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นข้าราชการครูสำหรับบัณฑิตสาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 5 ณ ห้องเรียนรวม 1135 อาคารคณะครุศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 5 ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการครู