02-160-1058 edu@ssru.ac.th
User Login
ปฏิทินกิจกรรม
คู่มือการใช้งาน
สถิติการเข้าชม
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
10
เดือนนี้
122
Last Month
258
ปีนี้
1,790
Last Year
1,643โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

28 ก.พ. 2559


ด้วยคณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ความรู้เบื้องต้น ไปเข้าค่ายฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๖ ?๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ค่ายชนะสง