02-160-1058 edu@ssru.ac.th
User Login
ปฏิทินกิจกรรม
คู่มือการใช้งาน
สถิติการเข้าชม
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
4
เดือนนี้
52
Last Month
80
ปีนี้
605
Last Year
1,925

ด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งประธาน และกรรมการสโมสรนักศึกษาและประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

1 ม.ค. 2513


เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.ด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งประธานและกรรมการสโมสรนักศึกษาและประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในสิทธิหน้าที่ และมีความเชื่อมั่นระบอบประชาธิปไตยเป็นการส่งเสริมนักศึกษาได้ออกมาใช้สิทธิออกเสียงเลือกคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้กลุ่มผู้แทนนักศึกษามาดำเนินงานสโมสรนักศึกษาด้วยความมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีจิตสาธารณะ สร้างคุณประโยชน์ให้แก่คณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัย