02-160-1058 edu@ssru.ac.th
User Login
ปฏิทินกิจกรรม
คู่มือการใช้งาน
สถิติการเข้าชม
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
2
เดือนนี้
9
Last Month
112
ปีนี้
1,334
Last Year
1,643

ด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งประธาน และกรรมการสโมสรนักศึกษาและประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

1 ม.ค. 2513


เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.ด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งประธานและกรรมการสโมสรนักศึกษาและประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในสิทธิหน้าที่ และมีความเชื่อมั่นระบอบประชาธิปไตยเป็นการส่งเสริมนักศึกษาได้ออกมาใช้สิทธิออกเสียงเลือกคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้กลุ่มผู้แทนนักศึกษามาดำเนินงานสโมสรนักศึกษาด้วยความมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีจิตสาธารณะ สร้างคุณประโยชน์ให้แก่คณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัย