02-160-1058 edu@ssru.ac.th
User Login
ปฏิทินกิจกรรม
คู่มือการใช้งาน
สถิติการเข้าชม
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
2
เดือนนี้
9
Last Month
112
ปีนี้
1,334
Last Year
1,643

โครงการอบรมสัมมนาสร้างภาวะผู้นำความเป็นครูและจิตอาสา

1 ม.ค. 2513


ระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาสร้างภาวะผู้นำความเป็นครูและจิตอาสา ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก กิจกรรมในโครงการนี้เป็นการปลูกจิตสำนึกด้านภาวะผู้นำครูและจิตอาสาให้กับนักศึกษาโครงการทุนเพชร