02-160-1058 edu@ssru.ac.th
User Login
ปฏิทินกิจกรรม
คู่มือการใช้งาน
สถิติการเข้าชม
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
10
เดือนนี้
122
Last Month
258
ปีนี้
1,790
Last Year
1,643

โครงการอบรมสัมมนาสร้างภาวะผู้นำความเป็นครูและจิตอาสา

1 ม.ค. 2513


ระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาสร้างภาวะผู้นำความเป็นครูและจิตอาสา ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก กิจกรรมในโครงการนี้เป็นการปลูกจิตสำนึกด้านภาวะผู้นำครูและจิตอาสาให้กับนักศึกษาโครงการทุนเพชร