02-160-1058 edu@ssru.ac.th
User Login
ปฏิทินกิจกรรม
คู่มือการใช้งาน
สถิติการเข้าชม
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
4
เดือนนี้
52
Last Month
80
ปีนี้
605
Last Year
1,925

โครงการอบรมสัมมนาสร้างภาวะผู้นำความเป็นครูและจิตอาสา

1 ม.ค. 2513


ระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาสร้างภาวะผู้นำความเป็นครูและจิตอาสา ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก กิจกรรมในโครงการนี้เป็นการปลูกจิตสำนึกด้านภาวะผู้นำครูและจิตอาสาให้กับนักศึกษาโครงการทุนเพชร