02-160-1058 edu@ssru.ac.th
User Login
ปฏิทินกิจกรรม
คู่มือการใช้งาน
สถิติการเข้าชม
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
4
เดือนนี้
52
Last Month
80
ปีนี้
605
Last Year
1,925

กิจกรรมสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการสร้างคุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรมและเจ้าของสถานประกอบการ

16 ธ.ค. 2559

อ่านต่อ


โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

19 ม.ค. 2560

อ่านต่อ


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการกิจกรรมวันครูแห่งชาติ

19 ม.ค. 2560

อ่านต่อ


โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

14 พ.ย. 2559

อ่านต่อ


ด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งประธาน และกรรมการสโมสรนักศึกษาและประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

29 เม.ย. 2559

อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา

11 ส.ค. 2560

อ่านต่อ


โครงการปัจฉิมนิเทศ

2 มี.ค. 2559

อ่านต่อ


โครงการพัฒนานักศึกษากับความร่วมมือศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดราชาธิวาส วิหาร

25 มิ.ย. 2559

อ่านต่อ


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมความพร้อมเข้า สู่วิชาชีพครูและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจบการศึกษา 2559

1 มี.ค. 2559

อ่านต่อ


ขอเชิญุศิษย์เก่า กรอกแบบสอบถามความเชื่อมั่นและไว้วางใจของศิษย์เก่าต่อการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มศิษย์เก่า) https://goo.gl/R7LjcP

1 ก.พ. 2560

อ่านต่อ