02-160-1058 edu@ssru.ac.th
ปฏิทินกิจกรรม
คู่มือการใช้งาน
สถิติการเข้าชม
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
25
เดือนนี้
99
Last Month
113
ปีนี้
212
Last Year
1,485

กิจกรรมสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ศิลปะการประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ

3 พ.ย. 2560

อ่านต่อ


โครงการส่งทีมกีฬาและกองเชียร์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ ๒๙

24 ก.พ. 2561

อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอัตลักษณ์ครูไทยและกิจกรรมวันครู ปี ๒๕๖๑ กิจกรรมอบรมอัตลักษณ์ครูไทย

31 ม.ค. 2561

อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอัตลักษณ์ครูไทยและกิจกรรมวันครู ปี ๒๕๖๑

16 ม.ค. 2518

อ่านต่อ


โครงการส่งเสริมการสร้างคุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรมและเจ้าของสถานประกอบการ

16 ธ.ค. 2559

อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะประกันคุณภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

7 ส.ค. 2561

อ่านต่อ


เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครู

1 มี.ค. 2561

อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ

1 เม.ย. 2561

อ่านต่อ


เชิญศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์กรอกประวัติส่วนตัว

24 ก.ค. 2561

อ่านต่อ


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำและการประกันคุณภาพนักศึกษา

10 พ.ค. 2561

อ่านต่อ