02-160-1058 edu@ssru.ac.th
User Login
ปฏิทินกิจกรรม
คู่มือการใช้งาน
สถิติการเข้าชม
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
3
เดือนนี้
60
Last Month
125
ปีนี้
1,273
Last Year
1,643

กิจกรรมสัมพันธ์

ด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งประธาน และกรรมการสโมสรนักศึกษาและประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

29 เม.ย. 2559

อ่านต่อ


นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ได้เข้าพบท่านอธิการบดี เนื่องจากได้รางวัลรองชนะเลิศ ในรายการ ศิลปินเสภา วายุภักษ์ ของช่อง ๑ เวิร์คพอยท์

1 ก.พ. 2556

อ่านต่อ


คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา

30 ม.ค. 2559

อ่านต่อ


โครงการอบรมสัมมนาสร้างภาวะผู้นำความเป็นครูและจิตอาสา

14 ม.ค. 2559

อ่านต่อ


โครงการทำบุญตักบาตร
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการทำบุญตักบาต

9 เม.ย. 2558

อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญุศิษย์เก่า กรอกแบบสอบถามความเชื่อมั่นและไว้วางใจของศิษย์เก่าต่อการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มศิษย์เก่า) https://goo.gl/R7LjcP

1 ก.พ. 2560

อ่านต่อ


โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นข้าราชการครูสำหรับบัณฑิตสาขาสังคมศึกษา

16 มี.ค. 2559

อ่านต่อ


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

8 มี.ค. 2559

อ่านต่อ


โครงการศึกษาดูงาน e-Learming + ICT

1 มี.ค. 2559

อ่านต่อ


โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

28 ก.พ. 2559

อ่านต่อ